duurzaamheid

Milieu, ecologie en de mens staan centraal in onze organisatie. Dit vertaalt zich in ons uitgebreid duurzaam assortiment, in ons divers personeelsbestand en in onze algemene bedrijfsvoering.

goed voor jou...

We kiezen onze leveranciers op basis van hun milieubeleid en ecologische producten (met ecolabel, cradle to cradle label,…) en we zijn steeds op zoek naar milieuvriendelijke alternatieven voor o.a. wegwerpplastics die composteerbaar of recycleerbaar
zijn.

Ook voor verpakkingen, afvalbeheer en schoonmaakconcepten zoeken onze cleaning consultants mee met u naar de meest duurzame oplossing. Zo werken we samen aan uw verantwoord aankoopbeheer.

... en voor de planeet

Op vlak van duurzaamheid willen we ook zelf het voorbeeld geven. Zo behaalden we onlangs – als eerste schoonmaakgroothandel in Vlaanderen – het VOKA-charter ‘duurzaam ondernemen’.

Dit zijn enkele voorbeelden van onze inspanningen:
nieuwe CNG bestelwagen (Compressed Natural Gas)
hybride wagenpark met laadpalen
groen dak en zonnepanelen
bijenhotel
opvang van regenwater
regelmatige steun aan goede doelen
samenwerking met maatwerkbedrijven

onze doelstellingen

onze labels

1. Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Samenwerking met maatwerkbedrijven om zo mensen die het op de reguliere arbeidsmarkt moeilijk hebben, toch te ondersteunen. We steunen ook regelmatig goede doelen.

SDG 2 - Beëindig honger en promoot duurzame landbouw

Wij kopen onze fairtrade koffie en fruit lokaal aan en stellen dit gratis ter beschikking.  Overrijp fruit wordt geregeld door medewerkers verwerkt in gebak om dan opnieuw uit te delen.

SDG 3 - Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Flexibele uurroosters waar mogelijk voor een goede werk-privé balans.

SDG 4 - Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Onze medewerkers krijgen alle kansen om opleidingen te volgen.

SDG 5 - Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Er werken in de onderneming zowel mannen en vrouwen in alle afdelingen en op alle niveaus.

SDG 6 - Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

groendak

Op de bedrijfsgebouwen wordt regenwater opgevangen en hergebruikt. Ook het groendak zorgt voor een buffer van het regenwater.

SDG 7 - Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

zonnepanelen dak Salubris gebouw

Investering in groene energie door de aankoop van eigen zonnepanelen. We zetten in op hybride frimawagens en we beschikken ondertussen over 6 laadpalen. Aankoop van een CNG vrachtwagen.

SDG 8 - Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

We streven naar betrokken medewerkers door tevredenheidsbevragingen, thuiswerkmogelijkheden, landingsbaan,…

SDG 9 - Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

scansysteem

Focus op technologische innovaties. Verbeteren van de werkomgeving door o.a. een nieuw scansysteem.

SDG 10 - Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Iedereen krijgt bij ons gelijke kansen, los van leeftijd, geslacht, ras, godsienst,… Regelmatige aanwerving van 50+ profielen.

SDG 11 - Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

MVO en goede doelen

We streven lange termijn relaties na met al onze stakeholders. We steunen bewust lokale economie en steunen regelmatig goede doelen.

SDG 12 - Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

We kiezen onze leveranciers op basis van hun milieubeleid en ecologische producten (met ecolabel, cradle to cradle label, FSC label). Zelf beschikken we ook over ISO 14001 certificaat.

SDG 13 - Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Cleaning consultant Dominique

We streven naar een CO2-neutraal energiegebruik in onze gebouwen. Onze cleaning consultants geven opleiding en zoeken mee naar de meest duurzame oplossing voor een verantwoord aankoopbeheer.

SDG 14 - Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen

reinigen met ozon - Tersano

Aanbod van ecologische schoonmaakmiddelen, alsook reinigen met osmose water, wat de natuur zo weinig mogelijk schade toebrengt.

SDG 15 - Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

bijenhotel Salubris

We hebben een bijenhotel op het bedrijfsterrein. Dit hotel zorgt ervoor dat wilde bijen hun eitjes kunnen leggen en meer bloemen kunnen bestuiven.

SDG 16 - Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen

kernwaarden Salubris

We hebben met alle medewerkers een visie en 4 kernwaarden gedefinieerd waarvan duurzaamheid er één van is. Dit wordt open gecommuniceerd zowel intern in het bedrijf als extern naar alle stakeholders.

SDG 17 - Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

We zijn lid van de Xubliem coöperatie waarbij we kennis delen over duurzame innovaties.