Essef Kitchen & Waste Solutions

De oplossing voor uw organisch afvalprobleem

Klaar voor een revolutie in het verwerken van keukenafval? Onze geavanceerde vacuümsystemen verzamelen keukenafval niet alleen efficiënt, maar verminderen ook het volume voor het wegvoeren en de recyclage ervan.

En dat is nog niet alles! Je kunt onze systemen zelfs verbinden met een biogasinstallatie om energie uit je keuken te halen. Zo maak je je eigen afval rendabel. Kosteneffectief en goed voor het milieu: dat noemen wij pas slim afvalbeheer!

Vraag je GRATIS doorlichting aan via boris.cossement@essef.be of via uw vertegenwoordiger

Wat met organisch afval?

Probleemstelling GFT (organisch afval)

 • Veelvuldige manipulatie en onaangename jobinvulling
 • Hygiëne en geurhinder
 • Stijgende logistieke kosten afvalverwerking
 • Behoefte naar duurzame oplossingen
 • Strengere milieu wetgeving (nieuwe wetgeving vanaf 1/1/2024)

Afval optimaal verwerken

voordelen van het GAB-systeem:

Gehomogeniseerd voorbereid Afval voor Biogascentrales 

kostenbesparend

Kostenbesparend op lange termijn: terugverdientijd reeds na enkele jaren.

op maat

Geïntegreerd in het gebouw en op maat van het keukenproces (via de verschillende inwerpstations).

gebruiksvriendelijk

Minder manipulatie en onderhoud.

plaatsbesparend

Minder nutsvoorzieningen en oppervlakte.

hygiënisch

Betere hygiëne en minder geurhinder.

ophalingskosten

Lagere ophalingskosten.

duurzaam

Duurzame oplossing voor ecologisch imago.

future-proof

Future-proof voor toekomstige strengere regelgevingen.

Hoe afval rendabel maken?

toevoeging biogas module: van organisch afval naar energie en meststof

VOORDELEN

 • Bijdrage circulaire economie
 • Zeecontainers: lagere kosten installatie en transport

SCHATTING ENERGIE EN MILIEU WINST

voor een installatie tot 500 kg voedingsafval:

 • 1 vergister tot 500kg /dag
 • Genereert gemiddeld 65 MWh elektriciteit en 110 MWh warmte per jaar
 • Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 1,5 MWh per jaar
 • Hoeveelheid meststof per jaar: 120 ton
 • CO² besparing per jaar: 70 ton
 • Benodigde oppervlakte: 65m²

Overzicht van de installatie

Is dit interessant voor mijn organisatie?

Voor grootkeukens van 100 tot 10.000 maaltijden of meer

ROI berekening op maat volgens
deze parameters:

 • afval per persoon per dag per maaltijd
 • aantal maaltijden / productieafval per dag
 • warme lijn of regeneratiekeuken
 • soort bedrijf of instelling

Vraag een doorlichting aan van uw faciliteit

Onze experts geven u graag meer uitleg of een doorlichting van uw faciliteit: